portfolio

Reparo

Spletna stran je namenjena predstavitvi in trženju nepremičnine v izgradnji.

strategija

Naročnik je želel v grobem predstaviti podjetje, predvsem pa predstaviti in tržiti objekt, ki je še v fazi izgradnje.

rešitev

Bistvo spletne strani je predstavitev nepremičnine po etažah. Na posameznem tlorisu lahko uporabnik izbere posamezen sklop prostorov in ugotovi če je le-to še na razpolago za nakup. Odda lahko tudi povpraševanje glede financiranja oz. zavarovanja. Ključni del predstavitve je narejen v Flashu, oblikovala ga je Nataša Krhen.

zahtevajte ponudbo

Kontaktirajte nas, če želite
ponudbo za oblikovanje in/ali
izdelavo spletne strani ali
multimedijske predstavitve.

Zahtevajte ponudbo