portfolio

Iskra ISD

Spletna stran predstavlja skupino podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo kovin in plastičnih mas. Združena so pod okriljem krovne družbe Iskra ISD d.o.o.

strategija

Želja naročnika je bila podrobna predstavitev skupine, ki jo bo lahko sam vsebinsko in strukturno vzdrževal. Vztrajal je pri "bolj tehničnem" dizajnu in vidno izpostavljenih posameznih podjetjih, ki sestavljajo skupino.

rešitev

Spletna predstavitev je logično razdeljena v sedem delov, kjer posamezen del na enoten način predstavi skupino kot celoto in vsako izmed podjetij. Posamezna podjetja so izpostavljena s sliko tipičnega izdelka in osnovno dejavnostjo. Predstavitev je podprta s sistemom za upravljanje z vsebinami (CMS), ki smo ga razvili v IMBI računalniške storitve. Omenjeni sistem omogoča uporabniku poljubno vzdrževanje vsebine in strukturo predstavitve.

zahtevajte ponudbo

Kontaktirajte nas, če želite
ponudbo za oblikovanje in/ali
izdelavo spletne strani ali
multimedijske predstavitve.

Zahtevajte ponudbo